brak nowosci

Regulamin Aqua aerobik

 

  Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aqua Aerobiku

 

1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym zakupieniu karnetu na określony

   dzień i godzinę.

2. Każdy uczestnik otrzymuje karnet wstępu na 4 zajęcia z datą ważności ostatniego wejścia.

3. Sprzedaż karnetów na kolejne 4 wejścia odbywa się na 3 zajęciach z poszczególnego karnetu.

4. Nie wykupienie karnetu na kolejne 4 wejścia w wymienionym wyżej terminie jest równoznaczne

   z rezygnacją uczestnictwa w zajęciach.

5. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji karnetu w dniu sprzedaży przed zajęciami.

6. Pierwszeństwo w zakupie karnetu mają osoby juz uczestniczące w zajęciach.

7. Nieobecności na zajęciach nie można odrabiać w innym terminie.

8. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi.

9. Podczas zajęc zabrania sie żucia gumy .

10. Zakupując karnet na zajęcia uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu

   i akceptuje warunki w nim zawarte.